Częstochowa

Skrzyżowanie koło Miejskiego Stadionu Żużlowego

Rondo im. Prezydenta R. Regana

Skrzyżowanie ulic Legionów, Faradaya i gen. Orlik – Rückemana

Wyjazd z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie

Skrzyżowanie ul. Mirowskiej i ul. Faradaya

Plac Daszyńskiego

Skrzyżowanie koło Katedry św. Rodziny

Rondo Trzech Krzyży

Rondo w pobliżu Tesco

Aleje NMP

Skrzyżowanie ul. Bór, al. Niepodległości

Skrzyżowanie ul. Legionów i ul.Olsztyńskiej

Rondo A. Mickiewicza

Skrzyżowanie ul. Legionów i ul. Wojska Polskiego

Ogólnie
Zakaz wyprzedzania
Wjazd na rondo
Ruch na rondzie
Tramwaje
Al. Wolności
Inne ujęcie
Pasy do skrętu
Dla pojazdów innych kategorii
Znaki poziome
Błędy

Ogólnie

Rondo im. Adama Mickiewicza znajduje się pomiędzy ulicami Mickiewicza, 1 maja oraz alejami Wolności i Niepodległości. W pobliżu tego ronda znajduje się szpital im. W Biegańskiego. W roku 2009 nastąpiła zmiana organizacji ruchu na rondzie. Przed tą zmianą rodno oznakowane było znakiem C-12 bez znaku „ustąp pierwszeństwa” A-7. W chwili obecnej pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy poruszające się na rondzie.

Zakaz wyprzedzania

Poniższa fotografia przedstawia dojazd do ronda od strony Alei Niepodległości (od dzielnicy Raków). Widzimy znak B-25 oznaczający „zakaz wyprzedzania” oraz znak „ograniczenia prędkości” do 40 km/h.

Wjazd na rondo

Na poniższej fotografii widzimy wjazd na rondo od strony alei Niepodległości. By skręcić w lewo lub zawrócić należy ustawić pojazd na lewym pasie jezdni, natomiast aby udać się na wprost w kierunku alei Wolności (centrum miasta) lub skręcić w prawo w kierunku ul. 1 Maja musimy ustawić pojazd na prawym pasie. „Kierunki na pasach ruchu” wyznacza znak pionowy F-10 oraz znaki poziome P-8f – „strzałka kierunkowa na wprost i do skrętu w prawo” i P-8b – „strzałka kierunkowa do skręcania”.

Ruch na rondzie

Wjeżdżając na rondo ustępujemy pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po rondzie. Informuje nas o tym znak D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” znajdujący się nad znakiem A-8 mówiącym, iż wjeżdżamy na „skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

Tramwaje

Skręcając w prawo w ul. 1 Maja musimy zwrócić uwagę na poruszające się pojazdy szynowe.

Al. Wolności

Przejeżdżając rondo w linii prostej wjeżdżamy w aleję Wolności. Zwracamy uwagę na pieszych na przejściu oraz na pieszych często w pośpiechu wbiegających na przystanek komunikacji tramwajowej.

Inne ujęcie

Poruszając się dalej ul. Wolności wjeżdżamy na rondo. Ustępujemy pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie (znak A-7).

Pasy do skrętu

Skręcając w prawo (tylko z pasa prawego) udamy się w ul. 1 Maja. Chcąc udać się w aleję Niepodległości musimy skręcić w lewo. Manewr ten możemy wykonać zarówno z lewego jak i z prawego pasa jezdni.

Dla pojazdów innych kategorii

Poruszając się po rondzie w kierunku alei Niepodległości możemy zauważyć znak B-18 ważny dla zdających prawo jazdy w kategorii C lub C+E informujący o „zakazie wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t”. Nie odnosi się on jednak do służb komunikacyjnych (tabliczka poniżej). Znak B-9 widoczny na samym dole dotyczy „zakazu wjazdu rowerów”.

Znaki poziome

Centrum ronda. Widzimy obszary, na które nie możemy wjechać w formie znaków poziomych P-21, tzw. „powierzchnie wyłączone” (wysepki). Musimy pamiętać o prawidłowym ustawieniu pojazdu na poszczególnych pasach ruchu w zależności od poleceń egzaminatora.

Błędy

1)    zły dobór pasa ruchu podczas poruszania się po rondzie,
2)    nieustąpienie pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na rondzie,
3)    niestosowanie się do zakazu wyprzedzania,
4)    niestosowanie się znaku ograniczenia prędkości,
5)    przejechanie przez linię podwójną ciągłą,
6)    wymuszenie pierwszeństwa pojazdom szynowym,
7)    wymuszenie pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez przejście,
8)    wjazd w kierunku alei Niepodległości przez zdających prawo jazdy w kategorii C lub C+E,
9)    wjeżdżanie na „powierzchnie wyłączone” (wysepki),
10)    brak sygnalizacji kierunkowskazem podczas opuszczania ronda.