Zdam Prawko
Ranking błędów egzaminacyjnych na prawo jazdy kat. B
 • Przygotowanie do jazdy i ruszanie
  Jazda pasem ruchu/Jazda po łuku
  Ruszanie na wzniesieniu
  Parkowanie
  Skośne
  prostopadłe przodem
  Równoległe
  Zawracanie
  Miejsce:
  Wpisz:
  Zachowanie przy włączeniu się do ruchu
  Zachowanie podczas jazdy po odcinkach dróg między skrzyżowaniami
  Dostosowanie prędkości do warunków na drodze
  Dynamika i kultura jazdy
  Wybór właściwego pasa ruchu (pozycja na drodze)
  Utrzymanie właściwych odstępów od innych pojazdów
  Uwzględnienie zachowania innych kierujących pojazdami i reagowanie na dawane przez nich sygnały
  Sygnalizowanie zamierzonych manewrów
  Podejmowanie decyzji i sposób wykonania manewrów wymijania, omijania, wyprzedzania lub zmiany pasa ruchu
  Zachowanie przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania – zmiana kierunku jazdy
  Wybór właściwego pasa ruchu
  Sygnalizowanie zamierzonych manewrów
  Prawidłowość toru jazdy
  Przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu
  Sposób i miejsce zatrzymania pojazdu
  Uwzględnienie zachowania innych kierujących pojazdami i reagowanie na dawane przez nich sygnały
  Miejsce:
  Wpisz:
  Zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych poziomych i pionowych
  Miejsce:
  Wpisz:
  Zachowanie w odniesieniu do sygnałów świetlnych lub poleceń kierujących ruchem
  Miejsce:
  Wpisz:
  Zachowanie w rejonie przejść dla pieszych i wobec pieszych
  Miejsce:
  Wpisz:
  Zachowanie w rejonach przystanków komunikacji publicznej
  Zachowanie w rejonach przejazdów kolejowych lub tramwajowych
  Miejsce:
  Wpisz:
  Obserwowanie drogi i umiejętność oceny zagrożeń na drodze
  Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
  Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem